OFFER – KRÆNKER – REDNINGSMAND

Et dysfunktionelt kontaktmønster: Dramatrekanten. Dysfunktionel kommunikation i relations-sammenhæng, er individets måde at undgå smertelige og uhåndterbare følelser på så som f.eks. tomhed, magtesløshed, forladthed og fortvivlelse ved at ”overføre” disse til andre. Karpman drama triangle er en social model, der viser interaktionen mellem tre fremherskende personligheder i et gentagne familie-rollespil. De tre roller, som kaldes…

Litteratur

Københavns Psykoterapi   Forfatter     Titel     Gestaltteori   Hostrup, Hanne, psykolog og gestaltterapeut Gestaltterapi Smidt, Edward, W.L, Ph.D The Growing Edge of Gestalt Therapy     Psykoterapi   Deurzen-Smith, Emmy van Eksistiel samtale og terapi Lerner, Harriet Følelsernes dans Miller, Alice Det selvudslettende barn Specular ved psykologerne Haldrup, Thorup og Møller Kristensen…

Min ven lider af PTSD

Hvordan kan du støtte en nærtstående person med post traumatisk stress? Stress påføres af en traumatisk begivenhed – det kan f.eks. være resultat af en ulykke, meningsløs vold, verbalt eller fysisk overgreb, seksuelt misbrug eller oplevelser fra udstationering i krigszoner. Den første måneds tid efter en traumatiske begivenhed vil personen have alvorlige stresssymptomer. Det medfører…

Stress og Mænd

Tegn på stress hos mænd. Når presset omkring en mand overstiger evnen til at klare kravene, kalder vi det for stress, og taler her om dårlig stress. Imidlertid findes der: ”God Stress” relaterer til trivsel og positive holdninger der øger ydeevnen. ”Dårlig Stress” relaterer til krav der ikke giver mening, og er uhensigtsmæssigt og skadeligt.…

Mænds problemer

Mænds problemer – Mand og Mand imellem. I det nuværende sociale og politiske miljø er det blevet mere tydeligt, at mænd kan drage fordel af at have et personligt rum at udforske de hurtigt skiftende forhold i hvad det betyder at være en mand i dagens samfund. Når man vokser op inden for et traditionelt…