Misbrug i familien

Misbrug i familien Den afhængige Vi karakteriserer generelt den afhængige som omdrejningspunktet inden for det større spektrum af dysfunktionelle familieroller. Efterhånden som de glider længere ud i deres sygdom og fortaber sig i misbrug, ændrer familiens måde at være sammen på kurs. Familiemedlemmer ændrer deres adfærd, hvad enten det er frivilligt eller ufrivilligt, for at…

Dissociation

Dissociation Opleves som et ophold eller mangel på sammenhæng mellem erindringer, omverden, identitet og tilknyttede handlinger. Personer, der dissocierer undgår virkeligheden med adfærd, der er ufrivilligt, usundt og medfører problemer med at fungere i hverdagen. Dissociation starter ofte som en reaktion på traumer og hjælper med at holde svære oplevelser på afstand. Dissociation, afhænger delvist…

Hjernen

Hjernen Betabølger (13-36 svingninger pr. sek.). Dette er hjernerytmen i den normale vågne tilstand som er forbundet med tænkning, problemløsning og aktiv opmærksomhed, rettet mod den ydre verden. Mental spænding, ophidselse og angst kan forøge både beta-rytmernes amplitude og frekvens. Alfabølger (8-13 svingninger pr. sek.). Alfa er den mest dominerende hjernerytme af alle. De fleste…

Senfølger af Corona

Mental sundhed:  Covid-19 En stor del af befolkning er kommet godt igennem pandemien indtil videre. Men på trods af den indtil videre positive balance, er corona-krisen forbundet med betydelige psykiske stressfaktorer for visse mennesker. De første foreløbige resumeer af europæiske rapporter om mentale sundhed og psykiatrisk-psykoterapeutisk behandling beskriver perioden fra covid-19s start til foråret 2021.…

Opleves samarbejdet som en magtkamp?

Når samarbejdet udvikler sig til en magtkamp Rollespillet: Overhunden Vs. Underhunden Som udgangspunkt rummer vi alle den ene og den anden rolle i et eller andet omfang i en given situation. Og samtidigt findes dette kontaktmønster over alt; i vores  kultur, i vores samfund, i virksomheder, i familier, i parforhold, mellem søskende og som polariteter…

Pleaser / Hjælper

Pleaser / Hjælper Står du altid til rådighed? En ”Hjælper”– eller ”Pleaser”, er et af de mest hjælpsomme mennesker, i din omgangskreds. De siger aldrig fra. Du kan altid regne med dem, hvis du har brug for en hjælp. En stor del af deres tid bruger de på at gøre ting for andre mennesker. De…

Vi er ikke født med lavt selvværd

Vi er ikke født med lavt selvværd. Københavns Psykoterapi hjælper dig med at genskabe dit selvværd. Forudsætningen for forbedret livskvalitet, tryghed og lykke hviler på et sundt fundament af selvværd. I den terapeutiske proces hos Københavns Psykoterapi vil du komme i dybden med flere eller alle nedenstående overskrifter. Øget opmærksomhed skaber forståelse af dit selvværd.…

Psykoterapeutisk klinik

Psykoterapi i København En til en samtaler · Parterapi · Coaching · Supervision Bestil tid på tlf. 2166 2665 eller skriv til mhs.psykoterapeut@gmail.com Michael Hvalsøe-Simonsen | Københavns Psykoterapi Psykoterapeut MPF, Hypnoterapeut, Misbrugskonsulent Medlem af Dansk Psykoterapeutforening Vælg  trygt Psykoterapeut i København Hos København Psykoterapi får du dit helt eget private rum, hvor du i tryghed og fortrolighed…

nervesystemet

Stress og nervesystemet

Stress og nervesystemet Nervesystemet har en central rolle i, hvordan vi håndterer stress. Det centrale nervesystem Det centrale nervesystem omfatter hjernen og rygmarven, mens det perifere nervesystem omfatter alle de nerver, der fordeler sig ud fra hjernen og rygmarven til andre dele af kroppen, så som muskler og organer. Hver del af systemet har indflydelse…

Anger Management: en anden tilgang

Anger Management for mænd: en anden tilgang Kom ind til kernen og forstå hvad det er, der forårsager vreden. Har din vrede nogensinde stået i vejen for at have gode relationer til de mennesker, der er betydningsfulde for dig? Og har du lyst til at gøre noget ved din vrede i sådanne situationer? Måske har…