Kokainmisbrug

Kokain er et kraftigt vanedannende stof, der ofte leder til misbrug.

Dets høje stimulansforstærkende virkning henvender sig primært til dopamins neurotransmitter-systemet i hjernen. Dopamin er forbundet med genereringen af ​​’euforiske’ følelser, regulering af bevægelse og bearbejdning af ​​belønningssignaler. Imidlertid kan kokain misbrug også øge risikoen for adskillige sundhedsmæssige problemer, herunder slagtilfælde og organskader.

Kokain er et hvidt pulver, der ofte sniffes, men også kan ryges eller injiceres. Dets popularitet som ”feststof” skyldes især effekterne på humør, energi, koncentration og nedsatte hæmninger m.m. Men når kokainen begynder at forlade systemet, kan brugerne opleve abstinensreaktioner så som angst, forvirring, irritabilitet og sårbarhed.

Disse negative reaktioner kan føre til regelmæssig brug af kokain, for at undgå abstinenser, og dette medfører igen til udviklingen af ​​tolerance – hvor hyppigere og eskaleret brug er nødvendig for at opnå det samme niveau af effekter, eller for at afbøde de negative virkninger.

Typiske tegn og symptomer hos en person på kokain:

  • Øget agitation
  • Høj entusiasme
  • Mangel på hæmninger
  • Fysisk hyperaktivitet (tegn på ufrivillige bevægelser dvs. muskel-tics)
  • Ændringer i koncentration og fokus

Fysiologiske bivirkninger

Kokaininduceret hjertesvigt eller -skader kan også øge risikoen for slagtilfælde eller hjerneskade. En potentielt alvorlig risiko er hjerteskader. Både akut og over tid kan kokain resultere i en række kardiovaskulære problemer såsom iskæmisk hjertesygdom, afvigende hjerterytmer, hypertension og kardiomyopati. Intravenøs kokainbrug kan resultere i infektion og betændelse i hjerteklapperne og vævet i hjertekamrene. Betændelse i hjertemuskler og aortabrud. Utilstrækkelig hjertefunktion fører til fald i sundhed og livskvalitet, hvor det er særlig farligt, hvis der indtræder afbrydelse af blodtilførsel til hjernen, der resulterer i hjerneskader.

Lejlighedsvis brugere, der betragter deres forbrug som ”rekreative” kan være i fare for neurologiske ændringer, der påvirker deres adfærd. Langvarigt ”rekreativt” brug er også forbundet med dræning af evnerne til den kognitive ydeevne, opmærksomhed og beslutningstagen.

Kokain misbrugsbehandling

Der er flere behandlingsmuligheder, når man har fået et overforbrug af kokain. Første fase er en visitation, hvor omfang og skader vurderes, samt motivationen for et behandlingsforløb. De fleste vælger ambulante behandlinger, der består af støttende samtaler – enten individuelt, i grupper eller et mix af individuel/gruppe. Er der tale om et massivt og højt kokainmisbrug findes tilbud med samme terapiforløb, hvor man bor på behandlingsstedet. Der omfattes yderst sjældent farmakologisk behandling. Fælles for behandlingsforløbene er varigheden på seks til ti uger, og at man i hele perioden afstår fra en hver form for stemningsændrende midler.

At erkende at man har et stofmisbrug, er det første step på vejen ud af misbruget. Har du taget dette skridt, er du godt på vej til at træffe beslutning om hvilken behandling, du er parat til lige nu.

Få hjælp til behandling→