Mænds problemer – Mand og Mand imellem

Hvad det betyder at “være en mand”

I det nuværende sociale og politiske miljø er det blevet mere tydeligt, at mænd kan drage fordel af at have et personligt rum at udforske de hurtigt skiftende forhold i, hvad det betyder at være en mand i dagens samfund. Når man vokser op inden for et traditionelt mandligt miljø, resulterer det ikke nødvendigvis i vanskeligheder, men det vil sandsynligvis påvirke ens opfattelse om hvad det betyder at “være en mand”. I visse sammenhæng er nogle af de mere traditionelle måder, som mænd har lært at håndtere deres følelser på, undertiden årsag til psykiske problemer eller gentagende vanskeligheder i relationer eller parforhold.

Problemer der går igen

Irritation og vrede
Ofte lærer mænd at skjule mere sårbare følelser som smerte eller tristhed og udtrykker i stedet aggression og i værste fald raseri. Det kan være den eneste måde, de har lært at kommunikere på.
Men denne måde kan have katastrofale virkninger på relationerne. At lære at håndtere smerte og sorg effektivt letter vejen frem til heling og vil tilmed styrke relationerne til andre. Terapi kan hjælpe mænd med at give slip på problematisk vrede og i stedet udtrykke sårbarhed.

Intimitet
Den stereotype mands udtrykker kærlighed ved at “gøre ting” for deres partner. Dette kunne være at købe noget, reparere et eller andet eller at komme med praktiske løsninger på de problemer, ens partner går og bokser med. Opmærksomheden fejler ikke noget, men den skaber næppe større nærhed i romantiske relationer. Partnere kan undertiden opleve følelsesmæssig distance, når de vil have, at nogen skal lytte uden problemløsning. De vil hellere mærke kærligheden i stedet for at man “viser” kærlighed, ved at købe eller gøre noget. Psykoterapi kan hjælpe med at forstå dit kærlighedssprog og din partner, og støtte dig i at lære nye måder at udtrykke intimitet på.

Følelseskulde eller undertrykkelse af følelser
Nogle mænd kommer fra miljøer, hvor selve oplevelsen af ​​en følelse var uacceptabel. Dette udmønter sig i fravær eller kontrol af følelser. F.eks. kan brug af narkotika / alkohol, udfasning af relationer, fysiske forandringer, devaluering af nærhed, være måder at holde andre mennesker på afstand, for at undgå ubehagelige følelser. Desværre kan disse forsøg på at kontrollere følelser resultere i endnu flere problemer og endnu vanskeligere oplevelser af egne følelser. Terapi kan hjælpe med at identificere og lære at udtrykke følelser på en måde, som er i overensstemmelse med det man mærker, og som man ønsker at dele med sine relationer.

Et “mandeproblem”

Hvad gør et problem til et “mandeproblem” afhænger af, hvordan det blev udviklet. Mænd udvikles inden for en kontekst, som f.eks. familie, tidsperiode, kultur eller geografi. Disse faktorer kommer til at definere adfærden på godt og ondt. Er de begrænsende og uhensigtsmæssige faktorer fremherskende, kan det begrænse mænds problemløsende evne i situationer, der kræver mere fleksibilitet og adaptivt ageren.

Hvordan terapi kan hjælpe

Terapi er et privat, fortroligt rum, hvor mænd kan tale om det, der betyder noget for dem. Samtalerne behøver nødvendigvis ikke altid at fokusere eksplicit på “mandeproblematikker” alene, men kan komme vidt omkring. De kan hjælpe med at øge bevidstheden omkring vaner og måder, som er indlært tidligere i livet, og som kan begrænse dig, der hvor du står nu.

Få hjælp til at komme videre→