Min ven lider af PTSD

Hvordan kan du støtte en nærtstående person med post traumatisk stress?

Stress påføres af en traumatisk begivenhed – det kan f.eks. være resultat af en ulykke, meningsløs vold, verbalt eller fysisk overgreb, seksuelt misbrug eller oplevelser fra udstationering i krigszoner.

Den første måneds tid efter en traumatiske begivenhed vil personen have alvorlige stresssymptomer. Det medfører stærkt øget angst og sensitivitet med flashback, og problemer med mareridt og afbrudt søvn. Når symptomerne strækker sig ud over en måned, og ødelægger de daglige rutiner som f.eks. arbejde, uddannelse eller håndtering af vigtige gøremål, kan der være tale om en post traumatisk stresslidelse (PTSD).

Hvis din nærtstående person er ved at udvikle PTSD, er det tilrådeligt med en akut vurdering og psykoterapi af en professionel, da det vil gøre en kritisk forskel i genopretning. Man skal omsorgsfuldt opmuntre til at søge læge eller uddannet mentalt sundhedspersonale.

Du kan selv hjælpe til ved at lytte på en støttende måde uden at komme med forslag eller løsninger

Vær villig til at lytte, men mas ikke på. Sørg for at din nærtstående ved, at du kan rumme at høre om følelser. Er vedkommende ikke parat eller villig til at tale om det, skal du ikke forcere. Tilkendegiv at du vil være der, hvis og når han eller hun er klar. Etabler struktur ved at vælge en tid til at tale, og find et sted, hvor I er fri for distraktioner og afbrydelser. Hør godt efter, og spørg ind til det du ikke forstår. Undgå opfordringer, gætterier eller antagelser, der udmønter sig i et råd. Sætningen: “Jeg ved, hvordan du føler” er fristende men uhensigtsmæssig, da I ikke kan mærker det samme. Anerkend at der nogen gange er brug for at tage en pause. Hvis du oplever, at samtalen bliver for intens, så forslå at stoppe for nu og tage samtalen op igen på en anden dag.

At bearbejde traumatisk stress er en proces uden specifik tidsramme for opsving

Du kan have mange samtaler i løbet af uger eller måneder, mens din nærtstående behandler den traumatiske oplevelse i professionel psykoterapi eller i perioden efter. Særligt vigtigt er det at passe på dig selv. At håndtere traumer hos en man holder af, er en svær opgave, og det kan gøre det sværere for dig at hjælpe, hvis du ikke er opmærksom på dine resurser. Tag tid til de ting, du nyder, accepter hjælp fra andre, når det er nødvendigt, og få støttende supervision af en psykoterapeut, hvis du kæmper for at klare det.

Lær mere om hvordan jeg kan hjælpe både dig og din nærtstående→