Parterapi i København

At træffe valget om at gå i parterapi kan være et meget stort skridt.

Det indebærer at indrømme, at ikke alle ting er lige perfekte i jeres parforhold. Og hvis I samtidigt ikke er særligt fortrolige med, hvordan terapi kan støtte og bringe jer videre, vil opstarten opleves som ukendt territorium, hvor netop de ting, I aldrig før har sagt højt finder vej.

Derfor begynder parterapi-forløb med at vi sammen skaber enighed om hvilke regler og rammer, I hver især ønsker respekteret, for at den gensidige kommunikation kan blive autentisk, tryg og ærlig. I dette forum forløber processen med at undersøge og løse de problemstillinger, der skaber afstand og konflikter mellem jer.

Hyppigt forekommende grunde til at beslutte at gå i parterapi:

 • Tilliden er blevet brudt:
  Der kan forekomme utroskab, små eller store omskrivninger af sandheden, misbrug i smug eller usund omgang med fælles værdier.
 • Argumenter bliver hyppigere:
  I stiller flere spørgsmålstegn ved hinandens beslutninger og adfærd. Den daglige rytme flytter sig ubemærket til at være mere konfliktorienteret.
 • Kommunikationen er utilstrækkelig:
  Åbenlys konflikt er måske ikke problemet, men I føler jer misforstået eller ignoreret. Måske har I ikke en brugbar måde, til at spørge ind til hvad der rør sig følelsesmæssigt, førend det er for sent – partneren kunne lige så godt være en fremmed.
 • Noget føles forkert, men I er ikke sikre på hvad eller hvorfor:
  Dynamikken i jeres parforhold har ændret sig, men I kan ikke rigtig beskrive hvad følelsen skal identificeres med. Måske er I ikke så godt tilpas som I plejede at være eller I bliver hyppigere irriterede over hinanden uden at være sikker på hvorfor.
 • Der er noget din partner skal have at vide, men alligevel afholder du dig fra at fortælle det:
  At bringe emnet op kan have uønskede konsekvenser for dig, eller det er flovt for dig at sige, hvad du tænker.
 • Stress og konflikt i parforholdet udløser dysfunktionel respons:
  Indikatorer kan være, at du eller din partner lukker ned, overdramatiserer, bliver hævngerrig eller passiv-aggressiv. Der er mange dysfunktionelle måder at håndtere konflikter på, og som desværre kun tjener til, at gøre det oprindelige problem endnu større.
 • Der er hændelser fra fortiden i bagagen, der forstyrrer et sundt forhold:
  Har I været ude for traumatiserende oplevelser af eksistentielle tab med sorg og forladthed til følge, kan den relationsmæssige tilknytning til nærtstående lejlighedsvis blive påvirket heraf.
 • I oplever jer fanget i mønstre:
  Der er ingen grænse for antallet af mønstre, gode som dårlige, vi udvikler i dagligdagen. Hvordan og hvornår spiser og sover vi, hvor megen tid tilbringer vi fra hinanden eller sammen med andre, hvem håndterer forholdets vennekreds, eller hvordan interagerer vi med hinandens familier. Et mønster kan værre, at den ene part altid bruger den anden som klangbund til at klage over sit arbejde, men aldrig gengælder og mister interessen, når det går den anden vej. Eller måske er det mere dybtliggende, som en mangeårig skævvridning af opdelingen af de huslige pligter.
 • Følelsesmæssig intimitet er sjælden eller helt væk:
  Det kan lyde som en kliché at sige, at “gnisten” er væk, og at man nu er mere bofæller end soul-mates. Ofte er det bare den daglige trummerum med praktiske gøremål, der er begyndt at overskygge de empatiske stunder, hvor vi forbinder os og mærker nærvær. Her er det simpelthen et spørgsmål om at omprioritere. Sværere er det, når det gælder to partnere, der stille og roligt er vokset fra hinanden, og over en lang periode har ændret sig på en uforenelige måde, eller endda har lært sig at få deres behov opfyldt andre steder.
 • Fysisk intimitet er et problem:
  Seksuelle problemer kan være årsag til tabuisering i dialogen, og kan udmønte sig i kritik eller overspringshandlinger. Ændringer i fysisk intimitet kan ske af naturlige årsager, men kan også ske over kort tid uden forklaring, hvor intimiteten gradvist ændrer sig fra at opfylde hinanden seksuelt til ikke at være tilfredsstillende. Det kan også optræde som en mere synlig konflikt, hvis en partner konstant bliver afvist, eller sex bliver brugt som forhandlingsredskab.

Hvad får I ud af parterapi?

Positive resultater viser sig, når partnerne, der begynder i terapi, er villige til at benytte nye basale regler for samvær, blive mere selvbevidste og tør være følelsesmæssigt sårbare over for hinanden. Mange mennesker har svært ved at skelne følelser fra tanker. Imidlertid kan denne færdighed læres, og terapiprocessen tilskynder jer til at kommunikere tanker som tanker og følelser som følelser.

I opnår forståelse for, at et godt forhold er evnen til at stoppe med at se hinanden som modstanderen, men snarere som et teammedlem, der arbejde for at forbedre den gensidige tilfredshed. I får naturligt fokus på, at forudsætningen for succes er hver persons villighed til at eje sin del af problemerne, samt processen med at skabe positiv forandring.

Nogle personer kommer i parterapi med en liste over klager over den anden person og et ønske om, at terapeuten validerer klagerne, og derefter ændrer den anden persons opførsel. Selvom det ofte er gyldige klager, løses problemerne nu i et samarbejde, hvor begge personer er åbne for at ændre et aspekt af deres egen adfærd.

Parterapi,  Timesats:  kr: 1050,-   eller klippekort med 10 klip:  minus 15% rabat: kr: 8.925,-   

I sidder måske inde med specifikke spørgsmål, om I skal vælge et parterapiforløb.
Benyt jer af at det er helt uforpligtende at få svar, før I går i gang.

Ring til tlf. 2166 2665 eller skriv til mhs.psykoterapeut@gmail.com

Michael Hvalsøe-Simonsen | Københavns Psykoterapi
Psykoterapeut MPF,  Hypnoterapeut, Misbrugskonsulent.
Medlem af Dansk Psykoterapeutforening