Mental sundhed:  Covid-19

En stor del af befolkning er kommet godt igennem pandemien indtil videre. Men på trods af den indtil videre positive balance, er corona-krisen forbundet med betydelige psykiske stressfaktorer for visse mennesker. De første foreløbige resumeer af europæiske rapporter om mentale sundhed og psykiatrisk-psykoterapeutisk behandling beskriver perioden fra covid-19s start til foråret 2021.

De generelle resultaterne i undersøgelserne viser, at størstedelen af ​​befolkningens mentale sundhed ikke er manifest påvirket. Men den fortsættende pandemi er begyndt at vise træthedstegn i denne gruppe. Oplevelser af tomhed, bekymringer og usikkerhed er at klassificere som normale reaktioner i en krise og er for det meste ikke klinisk relevante. Mens stress over ændrede livssituationer må tages alvorligt.

Berørte grupper:

Men i et betydeligt mindretal af befolkningen er krisens stress forbundet med psykisk funktionsnedsættelse. I denne gruppe accelererer covid-19 ofte eksisterende problemer. Det ses ved tidligere psykiske lidelser, lav socioøkonomisk status, ensomhed eller social isolation, og der er særlige risici for mennesker i eksistentielle økonomiske vanskeligheder skabt af krisen; eksempelvis gennem tab af beskæftigelse, tab af indtægter eller i værste fald konkurs. Samtidigt har man fokus på at unge og unge voksne, der endnu ikke har en selvstændig stabil samfundsplatform, er langt mere påvirket af pandemiens psykiske konsekvenser end andre aldersgrupper.

Resumeerne beskriver endvidere en stigning i brugen af ​​let-tilgængelig-rådgivning og informationstilbud. Hjemmesiderne med korte almene informationer har større søgning under de pandemiske bølger, hvilket til dels hænger sammen med den målrettede annoncering på området. Om psykoterapeutiske behandlinger viser de indsamlede date, et fald i efterspørgslen under den første ned lukning, mens efterspørgslen igen er opvejet, og nu langt højere, i takt med pandemiens forløb. Især noteres der en kraftig stigning i behandlingsbehovet hos børn, unge og voksne mellem 20-40 år.

Alle rapporter anfører, at de indsamlede data endnu ikke er udtømmende, især med hensyn til virkninger af den igangværende tredje og eventuelt yderligere bølger. Man gør opmærksom på, at efter pandemien er aftagende, må det forventes at der konstateres yderligere senfølger af covid-19. Den foreløbigt positive balance i størstedelen af befolkningen bør ikke overdøve at covid-19 pandemien medfører et betydelig psykisk stress hos visse grupper af mennesker. Man skal fortsat have øget opmærksomhed på udviklingen hos særligt berørte befolkningsgrupper, samt​​ børn og unge.

Michael Hvalsøe-Simonsen, Psykoterapeut,MPF