MANDEGRUPPE

Maskulin velvære er målet.  Fokus er på: Tillid. Tryghed. Åbenhed. Respekt for dine individuelle problemer . Styrkelse af selvværd gennem accept. At du står fast på din integritet. Vise andre hvem du er, og hvad du står for. Blive set, hørt og spejlet af andre. Dele viden og erfaring. Dit udbytte vil være: En klar…